nowocoat logo

Iso Wood Primer W12 er godkendt af Miljøstyrelsen til beskyttelse af nyt og gammelt træ. Produktet er baseret på naturlige alkydolier emulgeret i vand og tilsat effektive midler mod råd, trænedbrydende svampe, samt blåsplint. Alkydolien gør at aktivstofferne fixeres i træet, samt at træet bevarer sin naturlige formstabilitet og modstandsevne mod regn, fugt, sol og vejrliget.
Iso Wood Primer W12 bruges til alle typer udvendig træværk såsom facadebeklædning, stern og gavle over jord, samt til vinduer, døre og spær, hvor der kræves effektivt og vedvarende beskyttelse af træet.
Vedligeholdelse sker med Iso Wood Grunder W60 halvdækkende, Iso Wood TopCoat W90 heldækkende eller lignende langtidsholdbar kvalitets træbeskyttelse.

 

Læs miljøgodkendelsen for Iso Wood Primer W12

W12 godkendelse

w12 godkendelse

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.