nowocoat logo

Iso Wood TopCoat W90 Industrial er en vandbaseret heldækkende træbeskyttelse, baseret på en emulsion af fleksible og seje alkyder emulgeret med stærke vandafvisende acrylat bindemidler, tilsat effektive fungicider, lysægte pigmenter, UV stabilisatorer, vandafvisende nanoadditiver. Produktet er mixet sammen med Iso Wood Primer W11.
Et af miljøstyrelsen godkendt træbeskyttelses produkt iht. 616-4, DS/EN 335-1. Der hindrer angreb af træødelæggende råd og svamp samt blåsplint. Hele denne unikke sammensætning bevirker at Iso Wood TopCoat W90 Industrial er den optimale industrielle top beskyttelse af træ som fyr og gran m.fl. og giver et produkt der fungerer optimalt udendørs i det skandinaviske klima, med fugt, sol, vind og skiftende varme og kulde.

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.