nowocoat logo

Iso Wood - Primer W11

Iso Wood Primer W11 er godkendt af Miljøstyrelsen til bekyttelse af nyt og gammelt træ. Produktet er baseret på naturlige alkydolier emulgeret i vand og tilsat effektive midler mod råd, trænedbrydende svampe, samt blåsplint. Alkydolien gør at aktivstofferne fixeres i træet, samt at træet bevarer sin naturlige formstabilitet og modstandsevne mod regn, fugt, sol og vejrliget.
Iso Wood Primer W11 bruges til alle typer udvendig træværk såsom facadebeklædning, stern og gavle over jord, samt til vinduer, døre og spær, hvor der kræves effektivt og vedvarende beskyttelse af træet.
Vedligeholdelse sker med Iso Wood Grunder W60 halvdækkende, Iso Wood TopCoat W90 heldækkende eller lignende langtidsholdbar kvalitets træbeskyttelse..

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.