nowocoat logo

Iso Wood - Grunder W40

ISO WOOD Industrial Grunder W40 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer, døre, facade og gavlbeklædninger mv.

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.