nowocoat logo

Klimaforandringer og miljøindsatser hænger tættere sammen end tidligere. Miljøledelse, ISO 14001, kan være en nøgle for virksomheder til at mindske deres klimaaftryk og øge deres bidrag til de aftaler, der blev indgået ved COP26.


news-1

På Stålvej 3 i Kolding ligger Nowocoat

Det er en familievirksomhed med rødder tilbage til 1861, som laver maling og lak til håndværkere, industriel produktion og byggemarkeder i ind- og udland, og det foregår ved anvendelse af miljøledelse, ISO 14001, og den opnåede certificering.

”Vi har arbejdet med miljøledelse siden slutningen af 80’erne, så det er en naturlig del af vores ledelsessystem. Vi er en international virksomhed, og ISO 14001 giver mening, uanset hvilket sprog eller kultur vi beskæftiger os med. Når du trækker ISO 14001 frem, er du respekteret, ligegyldigt om du handler med Kina eller Sverige,” siger administrerende direktør Ole Enevold Jensen.

Standarden i miljøledelse giver en række konkrete anvisninger til at kortlægge, hvordan virksomhedens produkter og produktion påvirker miljøet. Standarden kommer desuden omkring en lang række emner som affaldshåndtering, brug af skadelige produkter, elforbrug og transport.

”Standarden i miljøledelse er et værktøj til at føre sin virksomhed eller organisation i den rigtige retning i miljøspørgsmål. Virksomheden får forskellige værktøjer til at træffe en række beslutninger på et oplyst grundlag, så man kan arbejde mere målrettet med at mindske miljøpåvirkningen. Ved at følge standarden er man sikret, at man når sine målsætninger,” siger Kasper Hillgaard Mühlbach, der er chefkonsulent i Dansk Standard.

 

Ajour med lovgivningen

Nowocoat udtrykker blandt andet sine ambitioner i forhold til verdensmålene gennem specifikke miljø- og kvalitetsmål, som for 2021 eksempelvis omhandler et unikt og godkendt algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som ifølge Nowocoat er ulovlige i brugssituationen.

Nowocoat blev certificeret i ISO 14001 i 2015, og det tog mere end et år at få indarbejdet de nye rutiner, processer og arbejdsgange, men det har været indsatsen værd.

"Miljøledelse sikrer, at vi er miljømæssige ansvarlige overfor vores lokalsamfund, kunder, medarbejdere og leverandører. Samtidig sikrer standarden os en ansvarlig og økonomisk vækst på den lange bane."
Ole Enevold Jensen, administrerende direktør, Nowocoat

 

Certificeringen giver også Nowocoat et pejlemærke i forhold til lovgivning og tendenser på miljøområdet.

”ISO 14001 er et meget dynamisk værktøj, for lovgivningen ændrer sig hele tiden. Lovgivningen kan være ret kompliceret, for den omhandler både medarbejdere, produkter, produktion og lokalområdet,” siger direktøren.

Hos Dansk Standard bekræfter Kasper Hillgaard Mühlbach billedet.

”Vi ser, at kompleksiteten indenfor lovgivningen på miljøområdet er stigende, og det bliver sværere og sværere for virksomheder at holde sig ajour med den nyeste lovgivning. Også her er standarden et godt redskab til at få indført processer, der letter denne opgave,” siger han.Kunder kræver miljøledelse

Hos Nowocoat er miljøledelse inddelt i fire områder: Fabrikken, herunder medarbejdere, sikkerhed, energi- og vandforbrug, produkter, som skal indgå i produkter fra en anden producent, produkter, der har en funktion – f.eks. en tagmaling, der absorberer mindre sollys, og endelig rådgivning til andre virksomheder.


news-2


”Vi behøver ikke længere at slå op i manualen, for det, vi gør, er det, som står i standarden, men vi er hele tiden opmærksomme på, om vi skal have tilpasset vores processer og arbejdsgange,” siger Ole Enevold Jensen.

Han oplever, at Nowocoats kunder har en forventning om, at virksomheden har en certificering i miljøledelse eller et andet målbart værktøj.

”Vi har selv opkøbt fem virksomheder de sidste år, og forudsætningen for vores køb var, at de havde en miljøcertificering,” understreger han.

Ifølge Kasper Hillgaard Mühlbach er standarden vigtig, når en virksomhed vil indføre en kultur, hvor man bekymrer sig om miljøet.

"Det er en blåstempling af virksomhedens miljøindsats, og der ligger en brandingværdi i at blive certificeret, for så viser man omverdenen, at man arbejder målrettet med at mindske sin miljøpåvirkning, og at data er valide."
Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard

Ole Enevold Jensen er også sikker på, at miljøledelsen kan ses på Nowocoats bundlinje.

”Jeg kan godt lide, at vi skal registrere alt som eksempelvis et optræk til en ulykke. Det tvinger medarbejderne til at tænke forløbet igennem, og vi kan efterfølgende sikre, at der er blevet fulgt op på det. Når man gør det op, er jeg sikker på, at der er penge i miljøledelse, for vi undgår at begå de samme fejl igen og igen,” siger han.

Arbejdet med miljøledelse har betydet, at virksomheden ikke har haft nogle udledninger af spildevand, som krævede myndighedernes involvering.

Bedre konkurrencefordele

Kasper Hillgaard Mühlbach anbefaler, at virksomheder, der ønsker at indføre miljøledelse, ikke blot kortlægger, hvilken økonomisk gevinst de kan opnå, men også kigger på, hvilke forventninger kunder og samarbejdspartnere har og vil få i løbet af de næste fem år.

”Virksomhederne skal se på, hvad de kan gøre for at blive mere attraktive overfor kunder, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere, og her spiller miljøet en vigtig rolle. Udvikler man grønnere produkter, giver det bedre markeds- og konkurrencefordele, og det bliver nemmere at tiltrække morgendagens talenter til sin virksomhed, fordi man har et konkret bevis på, at man tager hensyn til miljøet,” påpeger Kasper Hillgaard Mühlbach.

Han tilføjer:

”Mange taler om grøn omstilling, og med ISO 14001 får man et værktøj, hvor man faktisk kan udføre sin strategi på området. Det er en systematisk metode for virksomheden til hele tiden at modne sin ledelsesmæssige tilgang.”

Fakta

Med en standard i miljøledelse får virksomheder og organisationer et godt og effektivt værktøj, der både kan reducere de væsentligste miljøpåvirkninger og skabe troværdighed om den miljømæssige indsats. Standarden giver også en økonomisk gevinst og kan bruges til at dokumentere ens miljøindsats overfor omverdenen.

Udover ISO 14001, som er den standard, der definerer kravene til miljøledelse og kan danne grundlag for en certificering, har Dansk Standard flere standarder, som kan hjælpe virksomheder med indførelse og forbedring, blandt andet ISO 14004, som netop er en vejledning til, hvordan man indfører miljøledelse i en virksomhed.

Virksomhederne kan selv vælge, om de blot vil følge kravene i ISO 14001 eller blive certificeret.