nowocoat logo

Vi har opdateret vores marketingmaterialer, og er klar med nye kataloger med Nowocoat Roof Coating. Tjek dem ud, og få en masse inspiration til fremtidige projekter

Waterland og Nowocoat indgår partnerskab for at accelerere væksten

Waterland Private Equity investerer i Nowocoat, der producerer funktionelle coating-produkter og -løsninger med en stærk bæredygtighedsprofil til professionelle tagmalerfirmaer, industrielle kunder samt byggemarkeder.

På Nowocoats moderne fabrikker i Kolding og Falun udvikler og producerer ca. 60 erfarne medarbejdere skræddersyede coating-løsninger i tæt samarbejde med kunderne. Omkring 80% af omsætningen stammer fra salg af bæredygtige og vandbaserede produkter, der udover at forlænge de behandlede materialers levetid også er langt mere arbejdsmiljøvenlige at håndtere i selve produktionsprocessen. De innovative produkter nedbringer f.eks. udledningen af CO2 ved at reducere energiforbruget i processen i forbindelse med tagmaling, behandling af trægulve og -møbler samt ved overfladebehandling af industrielle komponenter.


Efter at have skabt organisk vækst i niveauet 18% i perioden 2018-2020 løftede Nowocoat omsætningen til ca. 200 mio. kr. i 2021. Udviklingen viser en generel fremgang i forretningen, hvor produkterne afsættes til professionelle, industrikunder og detailforhandlere. Dette blev yderligere styrket i 2021 med købet af svenske AB Rötmotaverken med produktion i Falun, ligesom overtagelse af en væsentlig kontrakt på gør-det-selv-produkter til detailhandelen har bidraget positivt. I 2019 udvidede Nowocoat ligeledes forretningen ved at købe og integrere danske Lurrell Industries A/S, der leverer produkter til industriel overfladebehandling af træmøbler.


”Vi har skabt en stærk og lønsom forretning ved at trække på vores mangeårige erfaring og unikke tekniske kompetencer, når vi sætter nye standarder i industrien ved at udvikle bæredygtige kvalitetsløsninger og -produkter i et tæt samarbejde med kunderne. I Nowocoat har vi altid været passionerede nørder med farve og lak i blodet og et skarpt fokus på innovation og bæredygtighed. Vi er glade for at byde velkommen til Waterland, der deler vores syn på de store muligheder i markedet og vil bidrage med værdifulde kompetencer og kapital til vores videre udvikling,” siger Ole E. Jensen, administrerende direktør i Nowocoat.


I den kommende periode vil Nowocoat udbygge den stærke markedsposition i Norden og udvide den internationale forretning. Den fortsatte fremgang skal skabes med afsæt i den velinvesterede produktionsplatform og ved at udbrede virksomhedens tagmalerløsninger til tilstødende markeder i Europa, styrke salget til eksisterende og nye industrielle kunder i Asien – hvor COVID-19 har dæmpet aktiviteten midlertidigt – samt løfte afsætningen i byggemarkeder og detailforhandlere på tværs af markeder.


”Vi ser frem til at indgå et tæt partnerskab med ledelse og medarbejdere i Nowocoat, der er en veldrevet og velinvesteret virksomhed med stort vækst- og udviklingspotentiale i et marked i rivende udvikling. Sammen vil vi sætte yderligere fart på udbredelsen af Nowocoats bæredygtige løsninger, der er i høj kurs hos kunderne, fordi de er miljøvenlige og forlænger levetiden på byggematerialer. Vi ser gode muligheder for at accelerere væksten ved at fortsætte den positive udvikling af Nowocoat og udvide forretningen gennem målrettede opkøb,” siger Kaspar Kristiansen, Managing Director for Norden i Waterland Private Equity.


Den daglige ledelse i Nowocoat fortsætter uændret og vil investere i virksomheden sammen med de nuværende ejere og Waterland, der indtræder som majoritetsaktionær med en ejerandel på 85%. Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Nowocoat - Ole E. Jensen, administrerende direktør
Tlf. +45 30 30 32 34


Waterland - Kaspar Kristiansen, Managing Director
Tlf. +45 21 28 22 44


Om Nowocoat

Nowocoat leverer innovative, bæredygtige og funktionelle high-performance coating-produkter og -løsninger til professionelle og industrielle kunder samt byggemarkeder og øvrige detailforhandlere. Virksomheden har 60 medarbejdere og blev etableret i 2014 med rødder tilbage til 1861. Coating-produkterne til tagbehandling, metaloverflader samt trægulve og -møbler fremstilles på Nowocoats produktionsfaciliteter i Kolding og Falun, Sverige. Nowocoat er certificeret i miljøledelse ISO 14001 og har som den første og eneste danske coating-producent opnået DNV’s SDG Verdensmålscertificering, og omkring 80% af virksomhedens omsætning stammer fra salg af bæredygtige og vandbaserede produkter.


www.nowocoat.dk


Om Waterland

Waterland er en uafhængig kapitalfond, der støtter iværksættere i realiseringen af deres vækstambitioner. Med betydelige finansielle ressourcer fra virksomhedens ottende fond på 19 mia. kr. og specialiseret industriekspertise gør Waterland det muligt for porteføljeselskaberne at accelerere væksten organisk og gennem opkøb. Til dato har Waterland gennemført investeringer i over 700 virksomheder. Waterland opnår konsekvent topplaceringer i målinger af investeringsresultater blandt kapitalfonde og er den eneste fond, der konstant har været i top-5 i HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking de seneste 10 år. Waterland administrerer investeringstilsagn for 67 mia. kr. og har kontorer i Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Polen, Frankrig, Irland og Storbritannien.


www.waterland.dk

Miljøledelse kan sikre en aktiv indsats for klimaet og skærpe din forretningsstrategi

Klimaforandringer og miljøindsatser hænger tættere sammen end tidligere. Miljøledelse, ISO 14001, kan være en nøgle for virksomheder til at mindske deres klimaaftryk og øge deres bidrag til de aftaler, der blev indgået ved COP26.


news-1

På Stålvej 3 i Kolding ligger Nowocoat

Det er en familievirksomhed med rødder tilbage til 1861, som laver maling og lak til håndværkere, industriel produktion og byggemarkeder i ind- og udland, og det foregår ved anvendelse af miljøledelse, ISO 14001, og den opnåede certificering.

”Vi har arbejdet med miljøledelse siden slutningen af 80’erne, så det er en naturlig del af vores ledelsessystem. Vi er en international virksomhed, og ISO 14001 giver mening, uanset hvilket sprog eller kultur vi beskæftiger os med. Når du trækker ISO 14001 frem, er du respekteret, ligegyldigt om du handler med Kina eller Sverige,” siger administrerende direktør Ole Enevold Jensen.

Standarden i miljøledelse giver en række konkrete anvisninger til at kortlægge, hvordan virksomhedens produkter og produktion påvirker miljøet. Standarden kommer desuden omkring en lang række emner som affaldshåndtering, brug af skadelige produkter, elforbrug og transport.

”Standarden i miljøledelse er et værktøj til at føre sin virksomhed eller organisation i den rigtige retning i miljøspørgsmål. Virksomheden får forskellige værktøjer til at træffe en række beslutninger på et oplyst grundlag, så man kan arbejde mere målrettet med at mindske miljøpåvirkningen. Ved at følge standarden er man sikret, at man når sine målsætninger,” siger Kasper Hillgaard Mühlbach, der er chefkonsulent i Dansk Standard.

 

Ajour med lovgivningen

Nowocoat udtrykker blandt andet sine ambitioner i forhold til verdensmålene gennem specifikke miljø- og kvalitetsmål, som for 2021 eksempelvis omhandler et unikt og godkendt algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som ifølge Nowocoat er ulovlige i brugssituationen.

Nowocoat blev certificeret i ISO 14001 i 2015, og det tog mere end et år at få indarbejdet de nye rutiner, processer og arbejdsgange, men det har været indsatsen værd.

"Miljøledelse sikrer, at vi er miljømæssige ansvarlige overfor vores lokalsamfund, kunder, medarbejdere og leverandører. Samtidig sikrer standarden os en ansvarlig og økonomisk vækst på den lange bane."
Ole Enevold Jensen, administrerende direktør, Nowocoat

 

Certificeringen giver også Nowocoat et pejlemærke i forhold til lovgivning og tendenser på miljøområdet.

”ISO 14001 er et meget dynamisk værktøj, for lovgivningen ændrer sig hele tiden. Lovgivningen kan være ret kompliceret, for den omhandler både medarbejdere, produkter, produktion og lokalområdet,” siger direktøren.

Hos Dansk Standard bekræfter Kasper Hillgaard Mühlbach billedet.

”Vi ser, at kompleksiteten indenfor lovgivningen på miljøområdet er stigende, og det bliver sværere og sværere for virksomheder at holde sig ajour med den nyeste lovgivning. Også her er standarden et godt redskab til at få indført processer, der letter denne opgave,” siger han.Kunder kræver miljøledelse

Hos Nowocoat er miljøledelse inddelt i fire områder: Fabrikken, herunder medarbejdere, sikkerhed, energi- og vandforbrug, produkter, som skal indgå i produkter fra en anden producent, produkter, der har en funktion – f.eks. en tagmaling, der absorberer mindre sollys, og endelig rådgivning til andre virksomheder.


news-2


”Vi behøver ikke længere at slå op i manualen, for det, vi gør, er det, som står i standarden, men vi er hele tiden opmærksomme på, om vi skal have tilpasset vores processer og arbejdsgange,” siger Ole Enevold Jensen.

Han oplever, at Nowocoats kunder har en forventning om, at virksomheden har en certificering i miljøledelse eller et andet målbart værktøj.

”Vi har selv opkøbt fem virksomheder de sidste år, og forudsætningen for vores køb var, at de havde en miljøcertificering,” understreger han.

Ifølge Kasper Hillgaard Mühlbach er standarden vigtig, når en virksomhed vil indføre en kultur, hvor man bekymrer sig om miljøet.

"Det er en blåstempling af virksomhedens miljøindsats, og der ligger en brandingværdi i at blive certificeret, for så viser man omverdenen, at man arbejder målrettet med at mindske sin miljøpåvirkning, og at data er valide."
Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard

Ole Enevold Jensen er også sikker på, at miljøledelsen kan ses på Nowocoats bundlinje.

”Jeg kan godt lide, at vi skal registrere alt som eksempelvis et optræk til en ulykke. Det tvinger medarbejderne til at tænke forløbet igennem, og vi kan efterfølgende sikre, at der er blevet fulgt op på det. Når man gør det op, er jeg sikker på, at der er penge i miljøledelse, for vi undgår at begå de samme fejl igen og igen,” siger han.

Arbejdet med miljøledelse har betydet, at virksomheden ikke har haft nogle udledninger af spildevand, som krævede myndighedernes involvering.

Bedre konkurrencefordele

Kasper Hillgaard Mühlbach anbefaler, at virksomheder, der ønsker at indføre miljøledelse, ikke blot kortlægger, hvilken økonomisk gevinst de kan opnå, men også kigger på, hvilke forventninger kunder og samarbejdspartnere har og vil få i løbet af de næste fem år.

”Virksomhederne skal se på, hvad de kan gøre for at blive mere attraktive overfor kunder, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere, og her spiller miljøet en vigtig rolle. Udvikler man grønnere produkter, giver det bedre markeds- og konkurrencefordele, og det bliver nemmere at tiltrække morgendagens talenter til sin virksomhed, fordi man har et konkret bevis på, at man tager hensyn til miljøet,” påpeger Kasper Hillgaard Mühlbach.

Han tilføjer:

”Mange taler om grøn omstilling, og med ISO 14001 får man et værktøj, hvor man faktisk kan udføre sin strategi på området. Det er en systematisk metode for virksomheden til hele tiden at modne sin ledelsesmæssige tilgang.”

Fakta

Med en standard i miljøledelse får virksomheder og organisationer et godt og effektivt værktøj, der både kan reducere de væsentligste miljøpåvirkninger og skabe troværdighed om den miljømæssige indsats. Standarden giver også en økonomisk gevinst og kan bruges til at dokumentere ens miljøindsats overfor omverdenen.

Udover ISO 14001, som er den standard, der definerer kravene til miljøledelse og kan danne grundlag for en certificering, har Dansk Standard flere standarder, som kan hjælpe virksomheder med indførelse og forbedring, blandt andet ISO 14004, som netop er en vejledning til, hvordan man indfører miljøledelse i en virksomhed.

Virksomhederne kan selv vælge, om de blot vil følge kravene i ISO 14001 eller blive certificeret.

Globalt miljø-gennembrud for bæredygtig dansk farve- og lakvirksomhed

Nowocoat har som den første danske farve- og lak virksomhed opnået international certificering hos DNV efter FN’s 17 verdensmål.

 

b

”Vi tager stilling. Vi gør en indsats, og jeg synes, det i dag er vores pligt som virksomhedsejere. Nowocoat har fokus på bæredygtighed, og hvordan vi alle kan gøre verden til et bedre sted. Vi vil gerne opføre os ordentligt, og det tror jeg investorer, medarbejdere og ikke mindst kunderne forventer af os. Vi er stolte over at være firstmovers i den danske farve- og lakbranche med den nye certificering i FN’s verdensmål.” siger medejer og bestyrelsesmedlem Nina Reinert.

"DNV's Verdensmålscertificering viser, at Nowocoat har valgt ikke bare at forpligtige sig til de udvalgte verdensmål, men at de proaktivt sætter sig mål for, hvad de vil opnå med planer, som er integreret i deres forretning, og som kan dokumenteres overfor os. Nowocoat er dermed kommet ind i en eksklusiv klub af danske virksomheder, der ikke bare siger, de arbejder med målene, men som også kan bevise, at de når deres mål," siger salgschef Kåre Appel Weng, DNV. Han tilføjer: "DNV's Verdensmålscertificering er harmoniseret med ISO's High Level Structure. Det betyder, at Nowocoat har integreret deres arbejde med FN's Verdensmål i deres eksisterende ledelsessystem, som DNV har certificeret i mere end 15 år. Det gør det meget nemmere i praksis at arbejde med målene og få dem indarbejdet i de daglige rutiner og processer.”

Bæredygtig udvikling er et vigtigt element for al udvikling hos Nowocoat Industrial A/S og en integreret del af virksomhedens ledelsessystem. Nowocoat arbejder systematisk med miljø og kvalitetsstyring, og virksomheden er allerede certificeret efter ISO 9001 og 14001.

”Som en integreret del af dette arbejde arbejder vi også̊ med FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, der normalt omtales som SDG. Vi har især fokus på de mål, der handler om sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, og ansvarligt forbrug og produktion. Men hele tankegangen om ordentlige forhold fra start til slut for mennesker, produkter, sundhed og miljø er vigtige elementer for os. Derfor er det naturligt for os at arbejde med de tre udvalgte verdensmål, og jeg er utrolig stolt over og glad for, at vi nu er blevet certificeret, og jeg er overbevist om, at den nye anerkendelse vil bidrage effektivt til at sikre udvikling og bæredygtige løsninger her hos Nowocoat til gavn for mennesker og miljø,” pointerer Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat.

 

Bæredygtige og miljørigtige produkter

Nowocoat udtrykker blandt andet sine ambitioner i forhold til verdensmålene gennem specifikke miljø- og kvalitetsmål, som for 2021 eksempelvis omhandler et unikt og godkendt algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som ifølge Nowocoat er ulovlige i brugssituationen.

”Vores mål er, at produktet vil være at finde i 80 pct. af alle Danmarks ca. 500 byggemarkeder og havecentre i 2021. Forbruget af ulovlige midler er på årligt ca. 40 mio. liter. Vores godkendte algebekæmpelsesmiddel forventes at konvertere minimum fem pct. af markedet, svarende til et forventet salg på ikke under 2 mio. liter i 2021, ” forudser Ole Enevold Jensen. Han fremhæver desuden virksomhedens såkaldte tagmaling, der er certificeret under DGNB som et særligt bæredygtighedsmærke. Produktet UV Lak er desuden klar på markedet. Produktet skal erstatte opløsningsmiddelholdige lakker og medføre en reduktion af miljøskadelig udledning og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Nowocoat købte tidligere i år den svenske farvevirksomhed Rötmotaverken som led i en strategi for bæredygtige produkter. Nowocoat har desuden etableret et nyt globalt system, som samler og styrer alle opgaver worldwide, og dette system skal sikre bedre styring af ressourcer og flow i løsningen af opgaver, som vil skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for den enkelte medarbejder.

 

Bæredygtig udvikling og sikre jobs

Ole Enevold Jensen slår fast, at det er udvikling og innovation, der driver processen hos Nowocoat. Ansvarligt forbrug og produktion er drivkraften. ”Vi arbejder systematisk med en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemi, produkter og affald i vores produktion. Derfor går vi efter bæredygtige mærker som Ecolabel og DGNB, eller vi udvikler en UV-lak som medfører en massiv reduktion i udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Processen går hånd-i-hånd med ordentlige, sikre jobs, sundhed og trivsel og mindre udsættelse for farlige kemikalier. Vi bruger mange ressourcer på at engagere, lede og støtte vores medarbejdere i bæredygtig udvikling. Vores Code of Conduct er sendt ud til alle leverandører, og vi sikrer gennem dialog, at alle arbejder med dette sæt af etiske regler,” påpeger Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat


b2

Om Nowocoat Industrial

 • Nowocoat Industrial A/S er en innovativ farve- og lakfabrik med en portefølje af funktionel og holdbar coating til mineral-, træ- og metaloverflader til industriel brug.
 • Virksomheden har 36 ansatte, hovedkontor og produktion i Kolding og medarbejdere ansat i Polen, Kina og Vietnam.
 • I 2019 overtog Nowocoat Industrial virksomheden Lurrell Industries.
 • 80 pct. af produktionen eksporteres til markeder i Nordeuropa og Asien.
 • Forventet omsætning 2021: 220 mio. kr.
 • Forventet resultat 2021: +40 mio. kr. før skat
 • Underleverandør til kunder som IKEA, Jysk, Wal-Mart og K-Markt.
 • Nowocoat har i år opkøbt svenske AB Rötmotaverken, der har produceret og udviklet specialprodukter til farveindustrien siden 1920’erne. Virksomheden omsætter for 70 mio. Skr. og beskæftiger 20 ansatte.

Om DNV og Verdensmålscertificeringen

 • Verdensmålscertificeringen blev lanceret i 2019, og siden er tæt på 20 danske virksomheder blevet certificeret efter kravene.
 • Kravene er harmoniseret med ISO’s High Level Structure og kan derfor integreres i virksomhedernes eksisterende ledelsessystemer.
 • En certificering kræver, at virksomheden overfor DNV kan dokumentere, at de har forpligtigtet sig til konkrete mål i relation til FN’s Verdensmål, at de har lavet konkrete planer for at forbedre deres påvirkning ift. FN’s Verdensmål, og at de kan dokumentere fremdrift og konkrete resultater.
 • DNV gennemfører mindst et årligt kontrolbesøg på virksomheden for at sikre, at virksomheden løbende arbejder med at forbedre sig og fortsat overholder kravene.
 • DNV Business Assurance er et af verdens førende certificerende organer med aktiviteter i mere end 100 lande og fem kontorer i Danmark.

Danish firm Nowocoat is continuing its growth and has increased its turnover by more than 50 percent and DKK 70 million after acquisitions in Sweden

Danish, family-owned paint and lacquer manufacturer Nowo- coat Industrial A/S is continuing its massive growth and has already reached a turnover in excess of DKK 220 million this year. The background for this development is an ag- gressive marketing strategy based on high quality, service, and patented, environmentally friendly and sustainable products. An additional acquisition will be announced shortly.

 

After intense negotiations over the summer, Swedish paint and varnish factory AB Rötmotaverken is now part of Danish growth company Nowocoat Industrial A/S, which is based in Kolding. Nowocoat is thus cementing its growth strategy and has already reached a turnover of DKK 220 million in 2021, just seven years after the company’s establishment.

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.23.png

“From the beginning, we have focused on growth and earn- ings,” says Ole E. Jensen, CEO of Nowocoat Industrial A/S, announcing another acquisition in 2021, which will increase total revenue to DKK 350 million in 2022. “We have a healthy business with available capacity and finances that give us good business opportunities. We will use this to our advan- tage when the opportunity arises,” Ole E. Jensen states.

 

Nowocoat Industrial A/S will provide AB Rötmotaverken with more and new resources in the form of know-how, invest- ments and synergies. The company will continue to operate at its current address in Sweden, and AB Rötmotaverken’s CEO, Conny Alfsson, will continue to be responsible for day- to-day operations, sales and development.

 

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.30.png

“The merger will strengthen both companies. With Nowocoat Industrial, we can accommodate and deliver on more specific enquiries. The market is characterised by few very large actors, and this subjects customers to some limitations – not least in hardware stores and the consumer market. Often, suppliers more or less dictate the conditions under which the collab- oration is to take place, and with the increased capacity and the new products we will have available through our connec- tion to Nowocoat Industrial, in the future we will be able to service hardware stores significantly better and thus provide them with a higher degree of freedom in their purchases,” Conny Alfsson emphasises.

 

New business opportunities created the interest in taking over the Swedish company. “The acquisition of AB Rötmota- verken is a strategic investment that is about much more than increasing our volume in the market. The company offers products for both the industrial and consumer markets, and their sales channels for hardware stores in the Nordic region and their physical location give us advantages that we do not have in Kolding today. On the other hand, we now have a larger capacity, a wider product range and better facilities as well as innovation and know-how within functional sur- face treatment, which can greatly strengthen the business in Sweden,” Ole E. Jensen points out.

 

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.39.png

Nowocoat Industrial A/S expects to create further growth in both companies and win market shares following the ac- quisition of AB Rötmotaverken through, among other things, a common focus on sustainability.

 

“Technologically and scientifically, Nowocoat Industrial has very strong competences which will strengthen our position vis-à-vis consumers,” says Conny Alfsson, and is backed by Ole E. Jensen: “The consumer market is a growing market, and as consumers are becoming more aware of effective, du- rable and environmentally friendly alternatives to the wood protection, algae remover, wall paint or floor varnish they use today, I am sure we will stand strong in this market as well.”

 

About Nowocoat Industrial

> Nowocoat Industrial A/S is an
innovative paint- and lacquer
factory with a product portfolio
of functional and durable coatings
for mineral, wood and metal surfaces for industrial use.

> The company is headquartered and has its production
in Kolding, with employees in Poland, China and Vietnam.

> In 2019, Nowocoat Industrial A/S took over Lurrell Industries.

> Nowocoat Industrial A/S is environmentally certified according to ISO 9001 and ISO 14001.

> 80 percent of production is exported to markets in Northern Europe and Asia.

> Revenue 2020: DKK 123 million.

> Profits 2020: DKK 26.3 million before tax.

> Number of employees 2021: 36.

> Subcontractor for customers such as IKEA, Jysk, WallMart and K-Markt.

> AB Rötmotaverken has been producing and developing special products for the paint industry since the 1920s. In 2020, the company had a turnover of SEK 70 million, employing 20 people.

 

For further information: Contact Director Ole E. Jensen byphoneon+4530303234
or by email at:

 

Er du interesseret i at udvikle et samarbejde med Nowocoat A/S, så kontakt os for en uforpligtende samtale om mulighederne.