nowocoat logo

Nowocoat har som den første danske farve- og lak virksomhed opnået international certificering hos DNV efter FN’s 17 verdensmål.

 

b

”Vi tager stilling. Vi gør en indsats, og jeg synes, det i dag er vores pligt som virksomhedsejere. Nowocoat har fokus på bæredygtighed, og hvordan vi alle kan gøre verden til et bedre sted. Vi vil gerne opføre os ordentligt, og det tror jeg investorer, medarbejdere og ikke mindst kunderne forventer af os. Vi er stolte over at være firstmovers i den danske farve- og lakbranche med den nye certificering i FN’s verdensmål.” siger medejer og bestyrelsesmedlem Nina Reinert.

"DNV's Verdensmålscertificering viser, at Nowocoat har valgt ikke bare at forpligtige sig til de udvalgte verdensmål, men at de proaktivt sætter sig mål for, hvad de vil opnå med planer, som er integreret i deres forretning, og som kan dokumenteres overfor os. Nowocoat er dermed kommet ind i en eksklusiv klub af danske virksomheder, der ikke bare siger, de arbejder med målene, men som også kan bevise, at de når deres mål," siger salgschef Kåre Appel Weng, DNV. Han tilføjer: "DNV's Verdensmålscertificering er harmoniseret med ISO's High Level Structure. Det betyder, at Nowocoat har integreret deres arbejde med FN's Verdensmål i deres eksisterende ledelsessystem, som DNV har certificeret i mere end 15 år. Det gør det meget nemmere i praksis at arbejde med målene og få dem indarbejdet i de daglige rutiner og processer.”

Bæredygtig udvikling er et vigtigt element for al udvikling hos Nowocoat Industrial A/S og en integreret del af virksomhedens ledelsessystem. Nowocoat arbejder systematisk med miljø og kvalitetsstyring, og virksomheden er allerede certificeret efter ISO 9001 og 14001.

”Som en integreret del af dette arbejde arbejder vi også̊ med FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, der normalt omtales som SDG. Vi har især fokus på de mål, der handler om sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, og ansvarligt forbrug og produktion. Men hele tankegangen om ordentlige forhold fra start til slut for mennesker, produkter, sundhed og miljø er vigtige elementer for os. Derfor er det naturligt for os at arbejde med de tre udvalgte verdensmål, og jeg er utrolig stolt over og glad for, at vi nu er blevet certificeret, og jeg er overbevist om, at den nye anerkendelse vil bidrage effektivt til at sikre udvikling og bæredygtige løsninger her hos Nowocoat til gavn for mennesker og miljø,” pointerer Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat.

 

Bæredygtige og miljørigtige produkter

Nowocoat udtrykker blandt andet sine ambitioner i forhold til verdensmålene gennem specifikke miljø- og kvalitetsmål, som for 2021 eksempelvis omhandler et unikt og godkendt algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som ifølge Nowocoat er ulovlige i brugssituationen.

”Vores mål er, at produktet vil være at finde i 80 pct. af alle Danmarks ca. 500 byggemarkeder og havecentre i 2021. Forbruget af ulovlige midler er på årligt ca. 40 mio. liter. Vores godkendte algebekæmpelsesmiddel forventes at konvertere minimum fem pct. af markedet, svarende til et forventet salg på ikke under 2 mio. liter i 2021, ” forudser Ole Enevold Jensen. Han fremhæver desuden virksomhedens såkaldte tagmaling, der er certificeret under DGNB som et særligt bæredygtighedsmærke. Produktet UV Lak er desuden klar på markedet. Produktet skal erstatte opløsningsmiddelholdige lakker og medføre en reduktion af miljøskadelig udledning og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Nowocoat købte tidligere i år den svenske farvevirksomhed Rötmotaverken som led i en strategi for bæredygtige produkter. Nowocoat har desuden etableret et nyt globalt system, som samler og styrer alle opgaver worldwide, og dette system skal sikre bedre styring af ressourcer og flow i løsningen af opgaver, som vil skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for den enkelte medarbejder.

 

Bæredygtig udvikling og sikre jobs

Ole Enevold Jensen slår fast, at det er udvikling og innovation, der driver processen hos Nowocoat. Ansvarligt forbrug og produktion er drivkraften. ”Vi arbejder systematisk med en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemi, produkter og affald i vores produktion. Derfor går vi efter bæredygtige mærker som Ecolabel og DGNB, eller vi udvikler en UV-lak som medfører en massiv reduktion i udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Processen går hånd-i-hånd med ordentlige, sikre jobs, sundhed og trivsel og mindre udsættelse for farlige kemikalier. Vi bruger mange ressourcer på at engagere, lede og støtte vores medarbejdere i bæredygtig udvikling. Vores Code of Conduct er sendt ud til alle leverandører, og vi sikrer gennem dialog, at alle arbejder med dette sæt af etiske regler,” påpeger Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat


b2

Om Nowocoat Industrial

 • Nowocoat Industrial A/S er en innovativ farve- og lakfabrik med en portefølje af funktionel og holdbar coating til mineral-, træ- og metaloverflader til industriel brug.
 • Virksomheden har 36 ansatte, hovedkontor og produktion i Kolding og medarbejdere ansat i Polen, Kina og Vietnam.
 • I 2019 overtog Nowocoat Industrial virksomheden Lurrell Industries.
 • 80 pct. af produktionen eksporteres til markeder i Nordeuropa og Asien.
 • Forventet omsætning 2021: 220 mio. kr.
 • Forventet resultat 2021: +40 mio. kr. før skat
 • Underleverandør til kunder som IKEA, Jysk, Wal-Mart og K-Markt.
 • Nowocoat har i år opkøbt svenske AB Rötmotaverken, der har produceret og udviklet specialprodukter til farveindustrien siden 1920’erne. Virksomheden omsætter for 70 mio. Skr. og beskæftiger 20 ansatte.

Om DNV og Verdensmålscertificeringen

 • Verdensmålscertificeringen blev lanceret i 2019, og siden er tæt på 20 danske virksomheder blevet certificeret efter kravene.
 • Kravene er harmoniseret med ISO’s High Level Structure og kan derfor integreres i virksomhedernes eksisterende ledelsessystemer.
 • En certificering kræver, at virksomheden overfor DNV kan dokumentere, at de har forpligtigtet sig til konkrete mål i relation til FN’s Verdensmål, at de har lavet konkrete planer for at forbedre deres påvirkning ift. FN’s Verdensmål, og at de kan dokumentere fremdrift og konkrete resultater.
 • DNV gennemfører mindst et årligt kontrolbesøg på virksomheden for at sikre, at virksomheden løbende arbejder med at forbedre sig og fortsat overholder kravene.
 • DNV Business Assurance er et af verdens førende certificerende organer med aktiviteter i mere end 100 lande og fem kontorer i Danmark.