Nowocoat Industrial A/S

Type: Oliebaseret træbeskyttelse, grundingsolie.
Anvendelsesområde: Til nyt træværk samt til stærkt udtørret træværk, herunder også Vacumimprægneret træ. Anvendes også som grundingsolie, hvor der efterbehandles med vandfortyndbar træbeskyttelse. Specielle egenskaber: ISO WOOD Grundingsolie indeholder fungicider.
Grundingsolien trænger dybt ind og forøger herved træets formstabilitet.

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.