Nowocoat Industrial A/S

Nowocoat Industrial A/S har igen fået godkendt et nyt Træimprægnerings produkt, ISOWOOD Primer W12, i.h.t. til kravene fra Miljøstyrelsen/MST i Danmark. Dette sker i den fortsatte udvikling og innovation af bærbare og funktionelle produkter til Træbeskyttelse, hvor kravene bliver skærpet, fordi erhverv og samfund ønsker sikker effektivitet og beskyttelse af træet. Det gælder såvel den private bruger samt hos håndværk og træindustrien.

 

Læs miljøgodkendelsen for Iso Wood Primer W12