nowocoat logo

Vi følger ikke udviklingen – vi skaber den


Hos Nowocoat A/S investerer vi i fremtiden i alt, hvad vi gør. I vores R&D-laboratorium bliver der hele tiden udviklet nye produkter, som sætter højere og højere standarder for, hvad det er muligt at opnå gennem innovativ coating og overfladebehandling.

Længere levetid for materialerne, et flottere finish og mere effektive arbejdsgange er nogle af de konkurrencefordele, vi tilbyder vores kunder i dag, ligesom vi er blandt de allerbedste på markedet, når det kommer til at finde mere miljøvenlige råvarer til vores produkter – det sikrer, at vi både kommer med vores bidrag til en mere bæredygtig verden, samt at arbejdsmiljøet både hos os og vores kunder får de bedste betingelser.

Vores produkter er særligt udviklet til industri, fremstillingsvirksomheder og til professionel brug, og vi udvikler både nye produkter og muligheder på eget initiativ og i tæt samarbejde med vores kunder, så det eksempelvis er muligt at optimere automatiserede processer og forkorte tørretid og afdunstning. Hele tiden med henblik på at give din virksomhed konkurrencemæssige fordele gennem samarbejdet med Nowocoat A/S

På vores fabrik finder du derfor nogle af branchens dygtigste og mest anerkendte udviklere og specialister inden for maling, lak og olie til overfladebehandling. Vi har indrettet et laboratorium, der ligesom resten af fabrikken er state-of-the-art, og derudover samarbejder vi med anerkendte laboratorier som f.eks. Teknologisk Institut Danmark og Eurofins.

Bæredygtighed driver udviklingen

Skridt for skridt. Dag for dag. Hos Nowocoat har vi altid fokus på at forbedre vores produkter og arbejdsgange – ikke mindst for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling af hele vores samfund.

Innovation, funktionalitet og en samvittighedsfuld tilgang til miljø og bæredygtighed er en del af Nowocoats grundlæggende DNA. Vi stiller krav til vores leverandører og vi udfordrer vores kunder på mulighederne for en mere bæredygtig tilgang – for kun ved at arbejde med hele kæden i produktion og anvendelse kan vi arbejde os frem mod en bæredygtig verden.

Nowocoat har i mange år arbejdet ambitiøst med kvalitetssikring, dokumentation og minimering af vores miljøpåvirkning. Vi er certificeret i henhold til både ISO 9001-standarden, som blandt andet indeholder specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem, og ISO 14001-standarden, hvilket er din garanti for, at alle vores produkter bliver fremstillet med den største hensyntagen til miljøet.

I samarbejde med vores kunder optimerer vi kontinuerligt vores produkter, så de er mest muligt effektive i forhold til vores kunders produktion og processer. Vi har eksempelvis været med til at reducere behovet for tørring mellem overfladebehandlinger i produktioner, reduceret behovet for køling af bygninger med varmereflekterende tagmaling og udviklet Danmarks første miljøgodkendte algemiddel.

Effektive virkemidler, veldokumenterede arbejdsgange og ensartede produkter minimerer risici for fejl både i produktion og anvendelse og dermed også risici for unødvendigt spild.

Certificeret inden for FNs 17 Verdensmål

Hos Nowocoat vil vil gerne holde os selv op på vores indsats for bæredygtigheden. Derfor har vi valgt at lade os certificere inden for FNs 17 Verdensmål. Certificeringen stiller krav om løbende målinger af vores indsats og resultater, hvilket igen stiller krav og en vedholdende indsats af ledere og medarbejdere. I øjeblikket er vi certificeret inden for tre verdensmål, men vi arbejder med bæredygtighed ud fra mange flere aspekter, så for os at se er dette bare begyndelsen på den rejse, som vi og resten af samfundet skal på for at sikre en bæredygtig fremtid for alle.

Vi glæder os hver dag over de ting, det lykkes os at gennemføre, og arbejder vedholdende med at forbedre os på de områder, hvor vi kan se de største gevinster kan opnås med en realistisk indsats.

 

Vores bæredygtighedscertificeringer:

MålDelmålVores indsats
3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Nowocoats aktiviteter må hverken direkte eller indirekte føre til, at mennesker bliver syge.


Vi arbejder målrettet på at minimere brugen af kemikalier i alle vores produkter – og det er lykkedes os at udvikle flere patenterede produkter, som på én gang udmærker sig ved effektivitet og miljøvenlighed. Nowocoat har eksempelvis introduceret Neutralon - Danmarks eneste miljøgodkendte algemiddel, der kan anvendes med god og grøn samvittighed af både professionelle og private.


De kemikalier, som endnu ikke kan undværes i produktionen af effektiv overfladebehandling, sørger vi for, bliver anvendt under sikre forhold, så hverken medarbejdere eller miljø lider overlast. Hele Nowocoats produktion er designet til at sikre både medarbejdere og omverden den allerstørste sikkerhed. I vores produktion i Kolding har vi state-of-the-art faciliteter, automatiserede processer og effektiv udsugning, som sikrer, at medarbejderne ikke kommer i unødig eller problematisk kontakt med kemikalier.


Derudover er fabrikken bygget med et lukket afløb, hvilket betyder, at vi ikke udleder vand fra vores produktion til kloakken og den offentlige spildevandshåndtering. Dermed er vi sikre på, at vi ikke kan give anledning til problematiske udslip.

8.3: Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder

Nowocoats aktiviteter må hverken direkte eller indirekte føre til, at mennesker bliver syge.


Nowocoat har en ambitiøs vækststrategi, som i de senere år har ført til oprettelsen af flere stillinger. Selvom Nowocoat har aktiviteter flere steder i verden, bliver mange stillinger oprettet på vores danske fabrik i Kolding, hvor vi sikrer arbejdstagerne de generelt gode vilkår, som er gældende på det danske arbejdsmarked.


Ambitionen er at vækste yderligere i årene, der kommer, men vi vækster ud fra en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik, som sikrer, at vores medarbejdere kan føle sig trygge i deres ansættelse.


Derudover gør vi en indsats for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejders ressourcer og livssituation, således at vi kan fastholde flere mennesker på arbejdsmarkedet.

8.7: Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

I virksomheder, som ejes helt eller delvist af Nowocoat, er dette mål naturligvis allerede indfriet – men vi ved, at vi kan gøre mere end det. Ved at stille krav til vores leverandører – og bede dem om at stille krav til deres leverandører – kan vi bidrage til at fremme forholdene for medarbejdere i hele verden.


Nogle steder i verden er det fortsat en udfordring for børn at komme i skole og for forældre at brødføde deres børn. Men det er en ond cirkel, som kan fastholde folkeslag i fattigdom. Hos Nowocoat arbejder vi aktivt for at sikre, at ingen af vores produkter eller handelspartnere bidrager til den type af arbejdspladser. Tværtimod ønsker vi at arbejde for, at alle mennesker i hele verden har rimelige forhold på arbejdsmarkedet, samt at alle børn får adgang til skole og uddannelse. Det gør vi ved at udvælge vores leverandører og samarbejdspartnere med omhu.

8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for udviklingen og driften af Nowocoat. Vi er glade for, at vi har et godt og stabilt hold, og vi ønsker at give vores medarbejdere en god hverdag – en hverdag med ansvar og udvikling, og en hverdag, hvor vi passer på hinanden, samtidig med at vi når vores mål. Vi gør os umage for at planlægge og tilrette lægge arbejdet, så vi får det bedste ud af vores medarbejdere, uden at overbelaste nogen.


På fabrikken i Kolding har vi blandt andet indført et dynamisk planlægningsværktøj, som sikrer, at ingen medarbejdere bliver overbelastet med opgaver, og at det bliver tydeligt, hvornår der er behov for at tilføre ekstra ressourcer. Vi har også indført robotteknologi som fritager medarbejderne for tunge løft, ligesom vi har automatiseret mange processer, hvilket minimere håndteringen af kemikalier.


Hos Nowocoat ønsker vi, at vores medarbejdere skal have lyst til at være her i mange, mange år – og vi kan heldigvis allerede nu glæde os over en lang anciennitet blandt medarbejderne.

12.4: Håndter kemikalier og affald forsvarligt

Hos Nowocoat ønsker vi at tage ansvar for alle dele af vores produktion og aktiviteter. I den forbindelse er det helt naturligt for os at sikre håndtering af affald og kemikalier på ansvarlig og fornuftig vis. Det inkluderer de hjælpemidler, vi har brug for til at opretholde vores produktion – eksempelvis vand og rengøringsmidler til rensning af vores produktionsapparat.


Nowocoats fabrik er bygget med et lukket afløb. Det betyder, at vi ikke udleder forurenet vand, farvestoffer eller andet flydende affald fra vores produktion til kloakken. I stedet opsamler og genbruger vi vores vand og rengøringsmidler i det omfang, det er muligt – og når det ikke kan genbruges mere, bliver det bortskaffet på forsvarlig vis, og intet ender utilsigtet i vandløb på grund af store regnskyl eller andre hændelser.

12.5: Reducér affaldsmængden betydeligt

Skal vi reducere mængden af affald i samfundet, kan vi med fordel forlænge levetiden på mange af de produkter og materialer, vi anvender. Nowocoats produkter bidrager fundamentalt til denne udvikling, da effektive overfladebehandlinger er med til at forlænge levetiden på bygninger, trævarer og materiel i industrien. Derudover samarbejder vi med vores kunder om at optimere vores produkter til industriel påføring og produktionsanlæg. Det reducerer både spild, produktionstid og ofte også energiforbruget hos vores kunder betragteligt.


Dertil kommer at vi også yder en væsentlig indsats i vores egen produktion. Samvittighedsfuld planlægning af produktionen reducerer mængden af spild og affald fra produktionslinjerne betragteligt.


Derudover er dokumentation og kvalitetssikring også væsentlige værktøjer til at nedbringe mængden af affald. Med vores gennemtestede arbejdsgange og høje kvalitetssikring undgår vi fejl og dermed, at produkter skal destrueres direkte fra fabrikken.


Og endelig sorterer vi vores affald til genanvendelse i det omfang, det er muligt og meningsfuldt.

12.6: Forbrug af emballage

Emballage er en nødvendig forudsætning, for at vi kan transportere og levere vores produkter fra fabrikken til kunderne. Vi kan derfor ikke undvære emballage fuldstændigt. Men vi kan til gengæld gøre os umage for at reducere forbruget af emballage mest muligt og samtidig nedbringe de miljømæssige konsekvenser af den emballage, der anvendes.


Ud fra denne tankegang leverer Nowocoat i dag flere produkter til professionelle, der skal fortyndes med 20 % vand på anvendelsesstedet. Det betyder helt lavpraktisk, at vi anvender 20 % mindre emballage til den samme levering, og at transporten fra fabrik til kunderne udleder mindre forurening – fordi der ganske enkelt er mindre materiale, der skal flyttes. Det er både miljømæssigt og økonomisk en god idé.


Derudover er det lykkes os at udskifte emballagen på flere af vores produkter fra metal-emballager til lettere og mere miljøvenlige plast-emballager.

Udviklingen af Nowocoats bæredygtighed fortsætter

Udover de bæredygtighedstiltag, vi er certificeret inden for og har beskrevet her, arbejder vi også med flere og andre tiltag, som skal bringe os videre mod FNs 17 Verdensmål. Vi har eksempelvis udviklet Coolingpaint, som kan reducere bygningers energibehov samtidig med, at levetiden på tag, facade og træværk forlænges betragteligt.

Løbende tester vi forskellige muligheder og ideer i større eller mindre skala således, at vi bliver ved med at finde nye løsninger, der gør os grønnere og mere bæredygtige.

Har din virksomhed et særligt behov i forhold til vores bæredygtige tiltag, indgår vi derfor også meget gerne i en dialog og et samarbejde om yderligere bæredygtighed, kvalitet og social ansvarlighed. Kontakt os for at høre mere.

 

Læs mere om vores produkter.


Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan udvikle produkter til din virksomhed.