Nowocoat Industrial A/S

Nowocoat har udviklet et murimprægneringsmiddel, der gør det muligt at fjerne graffiti alene ved hjælp af koldt vand og højtryk. Den behandlede overflade kan tåle mindst 16 afrensninger.

 

 Stort fald

 

Mange danske kommuner, boligselskaber, institutioner og virksomheder vil nu kunne opnå betydelige besparelser på udgifterne til fjernelse af graffiti.

Nowocoat i Kolding har nemlig udviklet et nyt specielt middel til murimprægnering, der gør det muligt at fjerne den uønskede graffiti alene ved hjælp af højtryksspuling med koldt vand. Det kan altså ske helt uden brug af rengørings- og opløsningsmidler, og effekten af imprægneringen er i realiteten så godt som permanent.

 

Nyheden hedder Nowo Anti Graffiti Seal og fungerer ved, at den lægger en transparent og næsten usynlig membran på overfladen, som bevirker, at malingen fra graffitien ikke trænger ind i selve væggen eller muren. Den lægger sig kun uden på membranen og er derfor let og hurtig at spule af.

 

Nowo Anti Graffiti Seal har den unikke egenskab i sammenligning med andre kendte graffiti-midler, at imprægneringen er langtidsholdbar og tæt på at være en permanent løsning. Undersøgelser har vist og dokumenteret, at membranen kan tåle mindst 16 graffiti-afrensninger med højtryk på op til 100 bar, før muren eller væggen skal imprægneres på ny. Det giver meget store økonomiske, arbejdsmæssige og miljømæssige gevinster, at muren ikke skal genimprægneres stort set hver gang, der er fjernet graffiti. Over en meget lang periode vil der således kun være behov for hurtig, billig og miljøvenlig højtryksspuling.

 

Det nye middel er baseret på siloxan-hybrider og kan anvendes på alle mure og vægge af beton, eternit, tegl, træ og metal. Det kan påføres med pensel, rulle og professionelt sprøjteudstyr, og resultatet er en gennemsigtig og næsten usynlig membran, der danner en vandtæt og meget stærk barriere, som samtidig er diffusionsåben, så muren stadig kan ånde.

Nowo Anti Graffiti Seal leveres i plastdunke på 5 og 25 liter og sælges udelukkende direkte til de professionelle brugere.